รางวายเวย์ และ รางCable Ladder ต่างกันอย่างไร

A Journey To Healing  » Lifestyle »  รางวายเวย์ และ รางCable Ladder ต่างกันอย่างไร
0 Comments
ราง Cable Ladder

ปัจจุบันนั้น “รางเดินสายไฟ” นั้นมีความหลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรางเดินสาไยฟภายในบ้านของเราที่ใช้กัน แต่ว่าในงานอุตสาหกรรมนั้นมีความหลากหลายด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นจะมีรางสายไฟ อยู่ 2 แบบนั้นคือ “ รางวายเวร์ และ ราง Cable Ladde” นั้นเอง ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นก็มีวคามแตกต่างกันในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูความแตกต่างของรางสายไฟทั้ง 2 แบบกันว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร

การวางสายไฟ

ในเรื่องของการวางสายนั้น รางสายไฟ ทั้ง 2 แบบนั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ไม่สามารถที่จะวางสายไฟด้วยกันได้ด้วยเช่นกัน โดยในการวางสายไฟนั้น รางเคเบิลนั้นจะมีรูปแบบการวางสายที่ชัดเจนอย่างมาก แต่ในส่วนของรางวายเวย์นั้นจะมีการมัดสายเป็นกลุ่ม ในแต่ละวงจร และ ไว้ จึงทำให้ การใช้งานทั้ง 2 แบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน จึงทำให้รางทั้ง 2 แบบนั้นไม่สามารถที่จะเดินสายไฟแบบเดียวกันได้นั้นเอง

การคิดขนาด

ในเรื่องของการคิดในเรื่องของขนาดเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยในเรื่องของการคิดขนาดนั้นหากว่าเป็น

ราง Cable Ladder นั้นจะมีการคิดขนาดจากเส้นผ้านศูนย์กลางของสายรวมกันเมื่อนำมาวางเรียง แต่ในส่วนของรางเดินสายไฟวายเวย์นั้นจะมีการคิดที่แตกต่างออกไป โดยจะมีการคิด จากพื้นที่รวมของสายไม่เกิน 20 % ของรางเดินสายไฟ นั้นจึงทำให้มีข้องบังคับในส่วนของการเดินสายไฟในรางวายเวย์จะต้องมีพื้นที่ 20 % นั้นเอง

ชนิดสาย

ในส่วนของชนิดสายนั้นก็มีความแตกต่างในการใช้งานทั้ง 2 รูปแบบโดยในส่วนของ ราง Cable Ladder นั้นจะสามารถใช้สายไฟที่มีเปลือกได้เท่านั้น(ยกเว้นสายดิน) และ จะสามารถที่จะใช้ได้ในขนาดสายต้องไม่เล็กกว่า 25 ตร.มม. เท่านั้น แต่ว่าในสวนของรางวายเวย์นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสายที่มีฉนวนก็ตาม แต่ว่าถ้าไม่เปลือกก็สามารถที่จะนำเข้ามาในรางเดินสายไฟได้ด้วยเช่นกัน และ สามารถเดินสายไฟในทุกขนาดได้เลย

การใช้งาน

ในส่วนของการใช้งานเอง รางเดินสายไฟ ทั้ง 2 แบบนั้นก็มีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของ ราง Cable Ladder นั้นจะมีการใช้งานที่ใช้สำหรับวงจรที่เป็นระบบขนาดใหญ่ ระบบวงจรไฟประทาน และ สายป้อนสำหรับงานกระแสไฟต่าง ๆ เพื่อไปใช้งานต่อ แต่ในส่วนของรางวายเวย์นั้นจะมีการใช้งานยสำหรับวงจรย่อยเพื่อใช้ในการแยกวงจรมากกว่า

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการใช้งานนั้นไม่ว่าจะเป็น ราง Cable Ladder หรือ รางเดินสายไฟนั้นรางวายเวย์นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมากในการใช้งาน ซึ่งรางแต่ละแบบนั้นก็มีความแตกต่าง ทั้งเรื่องข้อบังคับในการติดตั้งแต่ละแบบ

ดังนั้นก่อนที่จะติดตั้งนั้นจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะติดตั้ง รวมทั้ง อ่านกฎ ข้อบังคับให้ละเอียดก่อนในการติดตั้งเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินสายไฟ