ขนส่งพัสดุ ประเภทการขนส่งที่จำเป็นต้องรู้

0 Comments
ขนส่งพัสดุ

การขนส่งพัสดุเป็นบริการส่งของจากบริษัทขนส่งซึ่งจะสามารถแบ่งย่อยออกได้หลายประเภทเนื่องจากสินค้ามีหลากหลายแบบตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กถึงสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงขนาดและประเภทของพาหนะที่ใช้งานซึ่งมีความแตกต่างกัน และอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงก็คือระยะทางการส่งของหรือสถานที่จัดส่งว่าผู้ใช้บริการส่งของไปยังที่แห่งใด ในบทความจะมากล่าวถึงประเภทของการส่งของว่าสามารถแบ่งได้กี่แบบบ้างจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ ประเภทการขนส่งพัสดุ พัสดุที่จัดส่งจะมีอยู่หลากหลายขนาดและมีประเภทของสินค้าที่แตกต่างกันซึ่งการขนส่งพัสดุจะสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท โดยกล่าวได้ดังนี้ การส่งสินค้า เป็นการส่งของสินค้าที่มีหลายขนาด ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กถึงสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งการส่งสินค้าจะเป็นประเภทสินค้าชื้น ราคาที่ใช้จะมีหลายราคา ตั้งแต่ราคาถูกมากไปจนถึงราคาที่แพงมาก อยู่ที่ว่าสินค้าที่ใช้ส่งเป็นสินค้าชนิดใด ส่วนใหญ่คิดจากน้ำหนักและปริมาณ รวมถึงความรวดเร็วการจัดส่ง ยิ่งการส่งมีความรวดเร็วมากเท่าไหร่ ราคาที่ใช้จ่ายก็จะยิ่งแพงมากเท่านั้น หากส่งแบบธรรมดาก็จะมีราคาที่ถูก การส่งสินค้าที่เป็นเอกสาร จะเป็นการส่งสินค้าชิ้นเล็กที่ส่วนใหญ่จะส่งแบบลงทะเบียน EMS หรือบางครั้งจะใช้บริการในรูปแบบของ Messenger โดยลักษณะของการส่งของประเภทนี้จะเป็น Motorbike service ราคาที่ใช้ก็จะไม่แพงมาก เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังสินค้าว่าจะเสียหาย เว้นแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือฝนตกในระหว่างทาง จึงส่งผลให้เอกสารอาจเปียกได้ สร้างความเสียหายแก่เอกสารได้โดยง่าย การส่งสินค้าเวชภัณฑ์ยา เป็นการส่งของที่จำเป็นต้องมีความชำนาญ เพราะมีข้อกำหนดมาก เนื่องจากยาบางชนิดจะไม่สามารถโดนแสงได้ หรือบางชนิดก็ไม่อาจโดนความร้อนได้ จึงทำให้มีความยากในการจัดส่ง ราคาที่ใช้จึงแพงเป็นพิเศษเพราะจำเป็นต้องใช้ความสามารถสูงในการขนส่งพัสดุ การส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย เป็นการขนส่งที่จำเป็นจะต้องดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษ จึงทำให้มีราคาที่แพงกว่าการส่งของประเภทอื่น ๆ เนื่องจากจะต้องป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดการเน่าเสียในระหว่างทาง ยิ่งระยะทางการขนส่งมีมาก ก็ต้องยิ่งมีการป้องกันระดับสูง อีกทั้งต้องมีความรวดเร็วและชำนาญเพื่อให้สินค้าสามารถส่งถึงมือผู้รับได้ปลอดภัยไร้ความเสียหาย จะเห็นได้ว่า การขนส่งพัสดุจะสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามชนิดของสินค้าที่ใช้ส่ง หากต้องการส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการต้องยิ่งจ่ายเงินในอัตราที่สูง สินค้าบางประเภททำการจัดส่งที่ยากอยู่แล้ว จึงทำให้ต้องป้องกันความปลอดภัยรวมถึงอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ จึงส่งผลให้ค่าขนส่งแพงกว่าเดิม แต่หากสินค้าสามารถส่งได้ง่าย […]