รางวายเวย์ และ รางCable Ladder ต่างกันอย่างไร

0 Comments
ราง Cable Ladder

ปัจจุบันนั้น “รางเดินสายไฟ” นั้นมีความหลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรางเดินสาไยฟภายในบ้านของเราที่ใช้กัน แต่ว่าในงานอุตสาหกรรมนั้นมีความหลากหลายด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นจะมีรางสายไฟ อยู่ 2 แบบนั้นคือ “ รางวายเวร์ และ ราง Cable Ladde” นั้นเอง ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นก็มีวคามแตกต่างกันในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูความแตกต่างของรางสายไฟทั้ง 2 แบบกันว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร การวางสายไฟ ในเรื่องของการวางสายนั้น รางสายไฟ ทั้ง 2 แบบนั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ไม่สามารถที่จะวางสายไฟด้วยกันได้ด้วยเช่นกัน โดยในการวางสายไฟนั้น รางเคเบิลนั้นจะมีรูปแบบการวางสายที่ชัดเจนอย่างมาก แต่ในส่วนของรางวายเวย์นั้นจะมีการมัดสายเป็นกลุ่ม ในแต่ละวงจร และ ไว้ จึงทำให้ การใช้งานทั้ง 2 แบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน จึงทำให้รางทั้ง 2 แบบนั้นไม่สามารถที่จะเดินสายไฟแบบเดียวกันได้นั้นเอง การคิดขนาด ในเรื่องของการคิดในเรื่องของขนาดเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยในเรื่องของการคิดขนาดนั้นหากว่าเป็น ราง Cable Ladder นั้นจะมีการคิดขนาดจากเส้นผ้านศูนย์กลางของสายรวมกันเมื่อนำมาวางเรียง แต่ในส่วนของรางเดินสายไฟวายเวย์นั้นจะมีการคิดที่แตกต่างออกไป โดยจะมีการคิด จากพื้นที่รวมของสายไม่เกิน 20 % […]