อบรมนั่งร้านตามหลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลเป็นอย่างไร

0 Comments
อบรม นั่งร้าน

การทำงานกับนั่งร้านย่อมมีความเสี่ยงที่จะพลัดตกลงมา หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจและเทคนิคการทำงานที่ถูกต้อง ดังนั้น การอบรมนั่งร้าน จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานกับนั่งร้านได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสามารถทำงานได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าอบรมนั่งร้านตามหลักสูตรมาตรฐานสากลเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่เปิดอบรมนั่งร้าน โดยเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ด้วย สถาบันเหล่านี้เป็นผู้รับจัดอบรมนั่งร้านด้วยวิทยากรมืออาชีพและครูผู้สอนที่คอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด หลักสูตรการสอนตามมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานป้องกันอันตรายจากการควบคุมเกี่ยวกับงานบนที่สูงและงานนั่งร้าน หลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานตามสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือมาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีดังนี้ อบรมนั่งร้าน ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การปูพื้นฐานใหม่ ไปจนถึงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้ สถาบันอบรมนั่งร้านจะถ่ายทอดเทคนิคสำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตั้งนั่งร้านได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากถ่ายทอดวิธีการติดตั้งนั่งร้านแล้ว ยังถ่ายทอดวิธีการตรวจสอบนั่งร้านให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนได้เรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกวิธี เรียนรู้กับอุปกรณ์การทำงานกับนั่งร้านและใช้ PPE อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้มาตรฐานนั่งร้านประเภทต่างๆ และวิธีการเลือกใช้นั่งร้านในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด หลังจากผ่านการอบรมนั่งร้าน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการอบรมนั่งร้านมาแล้วอย่างเป็นทางการ ขอเสริมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั่งร้าน นั่นคือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยันปี 2564 การป้องกันอันตรายจากการทำงานกับนั่งร้านก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้เรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น การประกอบติดตั้งต้องเป็นไปตามบริษัทผู้ผลิตแนะนำหรือเป็นไปตามวิศวกรคำนวณออกแบบ ควรมีการตรวจสุขภาพคนงานที่ทำงานบนนั่งร้านว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ การติดตั้งราวกันตกและให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เมื่อมีพายุฝนตกหนักห้ามมีให้คนงานทำงานบนนั่งร้านเป็นอันขาด รวมถึงการกำหนดน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านในแต่ละชนิด การจำกัดจำนวนคนงาน ขอบเขตจำนวนการกองวัสดุบนนั่งร้าน เป็นต้น การทำงานบนนั่งร้านจะต้องมีการป้องกันอันตรายให้รอบคอบและรัดกุม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะได้เรียนรู้จากการอบรมนั่งร้าน […]